Uusi tenttiarkisto

Ainejärjestömme nettisivustolle on tullut jälleen paljon odotettu tenttiarkisto. Uudessa arkistossa on nyt myös mahdollista jakaa muita hyväksi havaittuja opintomateriaaleja, kuten kirjatiivistelmiä sekä paljon muuta. Tenttiarkisto on kaikille avoin ja kaikki ovat tervetulleita parantamaan ja kehittämään tätä yhteistä luomustamme!

Kaikki kehitysideat nettisivujen suhteen ovat tervetulleita, joten kirjoita niitä tenttiarkiston palaute kohtaan tai alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Tehdään sivuistamme upeat uudelleen! 😀

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Päätöstukimenetelmien perusteet …

Tentti 17.4.2013 (P.L.)

Vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen (10p / kysymys)

1 ) Tarkasteltiin päätösvaihtoehtojen 1, 2, …, 6 hyvyyksiä monitavoitteisessa päätöksenteossa. Saatiin tuloksena seuraavat laskelmat:

Päätösvaihtoehtojen prioriteetit:

1

2

3

4

5

6

0,180

0,139

0,131

0,193

0,182

0,176

 

Pareittaiseset todennäköisyydet, että rivillä oleva vaihtoehto on parempi kuin sarakkeella oleva vaihtoehto:

 

2

3

4

5

6

1

0,79

0,89

0,38

0,52

0,48

2

0,62

0,15

0,18

0,19

3

0,06

0,07

0,15

4

0,59

0,57

5

0,51

Tulkitse tulokset.

2 ) Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) on eräs monitavoitteisiin tarkisteluihin soveltuva päätöstukimenetelma, joka perustuu suhdeasteikollisiin parivertailuihin. Selosta parivestailuissa käytettävän vertailuasteikon periaatteet.

3 ) Luonnonvarojen kestävän käytön arviointiin on laadittu erilaisia kriteeri/indikaattorikokoelmia, esim. Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Pohdi kriteeri/indikaattorikokoelmien laadintaa ja käyttöä päätöstukimenetelmien näkökulmasta.

Artikkeli kategoriassa

Saha- levy- ja muu puutuoteteollisuus

Välikoe 1 (28.11.2011)

1. Millaisia vikoja kuivauksen aikana voi sahatavaraan syntyä? Miten kuivausolosuhteet vaikuttavat niiden syntymiseen?
2. Miten ja miksi vaneritukit/pöllit haudotaan?
3. Selitä lyhyesti:
a) Ruskolaho
b) Puristekuivaus
c) Vanereissa käytet liimat
d) Mikä on merkittävin yksittäinen tekijä, mikä vaikuttaa puuaineen laatuun eri laatuluokituksissa? Kerro lyhyesti, miten ko seikka vaikuttaa laatuun?

Välikoe 2 (13.12.2010)

1. Liimauksen vaiheet puutuotteiden jalostuksessa.
2. Mitä on puun kemiallinen modifiointi ja mitkä ovat sen edellytykset?
3. a) Mitä tarkoitetaan erikoispuulajeilla ja erikoispuutavaralla?
b) Rakenteellinen puunsuojaus

Välikoe 2 (17.01.2012)

1. Liimauksen vaiheet puutuotteiden jalostuksessa
2. Miten pikkutukki eroaa järeästä tukista ominaisuuksiltaan ja miten ko. erot vaikuttavat sen käyttömahdollisuuksiin puutuoteteollisuudessa
3. Selitä lyhyesti
a) Lastulevyaihion sirottelu
b)MDF
c)Modifiointi

Välikoe 2 (15.1.2013)

(ulkomuistista, joten ei välttämättä ollut ihan sanalleen)

1. Sahatavaran kosteuserot ja vaikutus jalostukseen.
2. Peruslastulevyn valmistus raaka-aineesta viimeistelyyn.
3. Lyhyesti:
a) Rakenteellinen suojaus
b) MDF
c) Lastulevyissä käytettävät lisäaineet

Artikkeli kategoriassa

Puulajit ja niiden käyttö (Dendrologian perusteet)

Tentti 2008

1. Suboseaaninen lohko temperaattisella vyöhykkeellä
2. Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii)
3. Selitä lyhyesti:
a) tieteellinen nimi
b) ”kovapuut”
c)”light taiga-forest”
d) lisäyslähde
e) oroboreaalinen vyöhyke
4. Koivut (Betula ssp.)

Tentti 2.10.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen.

1. Pinus contorta (kontortamänty) – levinneisyys, ekologia, käyttö ja viljelykokemukset Suomessa.
2. Oroboreaalisen vuoriston ominaispiirteet.
3. Selitä lyhyesti:
a) vesiverso
b) serotiiniset kävyt
c) auktori
d) taksoni
e) monsuuni
4. Fraxinus excelsa (saarni) – levinneisyys, ekologia, käyttö!

Artikkeli kategoriassa